Privacy en rapportage

Resilians is onafhankelijk en werkt strikt vertrouwelijk. Alle gesprekken die u met ons voert en informatie die u aan ons verstrekt, blijven tussen u en Resilians. Uw werkgever wordt dus niet geïnformeerd. U kunt ook altijd anoniem contact met ons opnemen. We vragen dan alleen naar de naam van uw werkgever, om te checken of u recht heeft op de service.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een elektronisch dossier, dat we uitsluitend gebruiken in het kader van onze dienstverlening. Uw privacy is volledig gewaarborgd. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan derden. We behouden ons het recht voor om contact op te nemen met hulpverleners of instanties indien een cliënt naar onze mening een gevaar vormt voor zichzelf of voor derden. Uw werkgever ontvangt anonieme statistische informatie over het gebruik van onze diensten, deze is niet te herleiden naar u.